Hírek röviden

Kezdőoldal

Futball

Belépés

 

Szeretettel köszöntjük Önt Tiszalúc Nagyközség weblapján.

 

Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk oldalainkon,  
reméljük a valóságban is ellátogat hozzánk!

 

 
Felhívás! PDF Nyomtatás E-mail

FELHÍVÁS

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1} bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – eb rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal eb összeírást végez.

A települési önkormányzat az eb összeírás alapján az eb tartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az eb összeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A 2015. évi eb összeírás céljából kérem a Tiszalúc Nagyközség közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, az „Eb összeíró adatlapot" kitölteni és legkésőbb 2015. március 31. napjáig az alábbiakban felsorolt módokon az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek.

 

Az eb összeíró adatlap további példányai beszerezhetők a Tiszalúci Polgármesteri Hivatal 3565 Tiszalúc, Kossuth tér 3. szám alatt. illetve a www.tiszaluc.hu weboldalról letölthetők.

 

A kitöltéssel kapcsolatban a 46/398-311-es telefonszámon kaphatnak tájékoztatást.

Az eb összeíró adatlapot ebenként kell kitölteni. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

·         személyesen vagy postai úton a Tiszalúci Polgármesteri Hivatal 3565. Tiszalúc, Kossuth tér 3. címre,

·         elektronikusan az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre.

Az eb összeíró adatlapok leadásának határideje: 2015. március 31.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb tulajdonosok az eb összeírását követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni. Az eb tulajdonosa és tartója a bejelentését az alábbi módokon teheti meg:

·         személyesen vagy postai úton a Tiszalúci Polgármesteri Hivatal 3565.Tiszalúc, Kossuth tér 3. címre,

·         elektronikusana Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  e-mail címre megküldve.

 

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

 

Együttműködését köszönöm!

 

                                                                                                            Turóczi Hajnalka

                                                                                                                      jegyző

 

Letölthető dokumentumok:

 

Ebösszeíró adatlap 2015

Kitöltési útmutató

 
Magyar Kultúra Napja PDF Nyomtatás E-mail

 

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata  2015. január 22-én 16 órai kezdettel Kölcsey Ferenc emlékére állított kopjafánál ünnepelte a magyar kultúra napját.

Ma nem véletlenül álunk itt a Kölcsei kopjafánál. Január 22-ét – Himnuszunk születése napját – legújabb kori történelmünk avatta a Magyar Kultúra Napjává. Ez az a nap, amikor főhajtással emlékezhetünk meg legfontosabb közös kincsünkről, arról, amely jelzőjét és minősítését adhatja létünknek, arról, amely megkülönböztet bennünket más népektől. Ez a MAGYAR KULTÚRA.

 

alt

 

alt

 

alt

A bevezető gondolatok után Majdanics László polgármester úr tartott ünnepi beszédet.

alt

Mikoláné Veres Katalin tanárnő által összeállított irodalmi műsort:

Gondos Lilla, Kónya Dorotta, Szőlősi  Bence és Burai Edina általános iskolás tanulók tolmácsolásában hallhatta a közönség.

alt

 

alt

Az ünnepség végén Majdanics László polgármester úr, Dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő úr és Dr. Mudri Béla alpolgármester úr koszorúzott a Kölcsey kopjafánál.

 

Az ünnepség a szózattal ért véget.

 
Január 22. a Magyar Kultúra Napja PDF Nyomtatás E-mail

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete

 

tisztelettel meghívja

2015. január 22-én 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

alkalmából rendezett ünnepségekre.

16-órakor ünnepi megemlékezés a Kölcsey Ferenc tiszteletére állított kopjafánál.

Ünnepi beszédet mond:  Majdanics László polgármester

A műsorban közreműködnek az Arany János Általános Iskola tanulói.

                                        alt

Az ünnepi megemlékezés végén Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata

 koszorút helyez el Kölcsey Ferenc tiszteletére állított kopjafánál.

 
Tájékoztató a magánfőzéshez kapcsolódó bejelentési kötelezettség bejelentéséhez PDF Nyomtatás E-mail

Tájékoztatás a magánfőzés adózási szabályairól

2015. január 1-jétől a magánfőzés adózási szabályozása – saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztillálóberendezésen – több tekintetben is változik.

2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság jár el.

A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezést a tulajdonszerzést követő 15 naptári napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január 1-jét megelőzően történt, 2015. január 15-ig be kell jelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. (2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól.)

A bejelentésben nevet, lakcímét, adóazonosító jelet, a tulajdonszerzés időpontját és a desztillálóberendezés űrtartalmát kell megadni, továbbá a berendezés tárolásának, használatának helyét is, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. Egy desztillálóberendezés több személy közös tulajdonát is képezheti, ilyenkor a tulajdonosok választása szerint kell bármelyikük lakóhelye szerinti önkormányzathoz megtenni a bejelentést. Az adott önkormányzat értesíti e bejelentésről a többi érintett hatóságot/adóhatóságot.

Tehát, aki 2015. január 1-jét megelőzően magánfőzéshez használt desztillálóberendezést vásárolt, bejelentést kell tenni az önkormányzati adóhatósághoz.

Határidő: 2015. január 15.

A saját fogyasztás céljából előállított magán-főzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétől megszűnik, és amennyiben tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot,

1000 forint/év

átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik.

Fontos változás, hogy az önkormányzatnak fizetendő évi 1.000 forintos átalányadó ellenében 50 liter tiszta szesz, azaz 100 liter 50 térfogat százalékos alkoholtartalmú párlat állítható elő magánfőzésben.

A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer (első esetben a 2015. évi adóévről 2016. január 15-ig), az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell megtenni, illetve teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

Amennyiben a magánfőző tárgyévben nem állított elő párlatot a desztillálóberendezésen, nem keletkezik adóbevallási és adófizetési kötelezettsége.

A bejelentési nyomtatvány és további információ beszerezhető a Tiszalúci Polgármesteri Hivatal Adóügyi csoportnál vagy letölthető a www.tiszaluc.hu honlapról is.

Tiszalúc, 2015. január 05.                              Turóczi Hajnalka jegyző

 

2003. évi CXXVII. Törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól (kivonatos közlés)

Hatáskör, illetékesség

5. § (1) Jövedéki ügyben - a (7)-(9) bekezdésben meghatározott kivétellel - a vámhatóság jár el.

(9) A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban az önkormányzati adóhatóság jár el.

Értelmező rendelkezések

7. § E törvény alkalmazásában

44. háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek közössége;

47. magánszemély: jövedéki termékkel gazdasági tevékenységet nem folytató természetes személy;

63. § (2) E törvény alkalmazásában

11. magánfőzés: a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig;

12. magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.

Adóalap, adómérték

64. § (6) Az előállított magán-főzött párlat adója évi 1000 forint, amelyet a magánfőző fizet meg.

(7) Egy tárgyéven belül a természetes személy vagy bérfőzetőként vagy magánfőzőként jogosult párlatot előállíttatni, illetve előállítani, és egy háztartáson belül vagy csak bérfőzetőként vagy csak magánfőzőként lehet előállíttatni, illetve előállítani párlatot.

A magánfőzésre vonatkozó szabályok

67/A. § (1) A magánfőző a 63. § (2) bekezdés 11. pontja szerinti desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.

(3) A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.

(4) A magánfőző az előállított magán-főzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magán-főzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.

(5) Az önkormányzati adóhatóság az (1) bekezdés szerinti bejelentésről, valamint a magánfőző adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel, bevallással érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az illetékes vámhatóság részére.

(6) A 63. § (2) bekezdés 11. pontja szerint évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.

(7) A magán-főzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magán-főzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető.

(8) A (7) bekezdés szerinti értékesítéskor vagy ha a magánfőző az általa előállított magán-főzött párlattal kíván részt venni párlatok számára meghirdetett versenyen, az (1) bekezdés szerinti bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat eredetét.

(9) Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog az előállított magán-főzött párlat utáni adóbevallási kötelezettség bevallási határidejétől számított 1 év elteltével évül el.

72. § (1) Alkoholtermék-adóraktári engedély

(15) A magánfőzőnek nem kell adóraktári engedéllyel rendelkeznie.

Jövedéki bírság

115. § (7) A 67/A. § (1) bekezdés szerinti bejelentésben az adó megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatok megadása legalább 20 ezer forint összegű, de legfeljebb 200 ezer forintig terjedő jövedéki bírsággal büntetendő.

119. § (1) A vámhatóság a jövedéki ügyben folytatott eljárása során a tényállás tisztázása, továbbá az e törvény szerinti elkobzás érvényesítése érdekében lefoglalást rendelhet el.

(2) A vámhatóság

ha) a magánfőző a 67/A. § (1) bekezdés szerinti bejelentésében a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg, hc) a magánfőző a desztillálóberendezést a párlattól eltérő alkoholtermék előállítására használja,

hd) a magánfőző a párlatot a 67/A. § (7) bekezdését megsértve értékesíti

 

Egyéb rendelkezések

 

128/K. § (1) Ha 2015. január 1-jét megelőzően történt a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés, akkor a magánfőzőnek 2015. január 15-ig kell megtennie a 67/A. § (1) bekezdés szerinti bejelentést.

(2) A 2015. január 1-jét megelőzően előállított magán-főzött párlatra 2014. december 31-ét követően is az előállításkor hatályos szabályokat kell alkalmazni.

 

Letölthető dokumentumok:

BEJELENTÉS desztilláló berendezés tulajdonáról

Bejelentés magánfőzet megsemmisítésről

BEVALLÁS magánfőzött párlat utáni adóról

 
Mindenki Karácsonya a művelődési házban PDF Nyomtatás E-mail

2014. december 19-én a művelődési ház színháztermében rendeztük meg a nagyközség karácsonyi ünnepségét.

A karácsony nem attól lesz tökéletes, hogy nincs porcica a szekrények mögött, tízféle sütit sütsz és halomban áll a fa alatt az ajándék. Nem lesz jobb az ünnep attól, ha beleszakadsz a házimunkába, hogy aztán az ünnepek alatt holtfáradt legyél! Sem attól, ha mártírként sütsz-főzöl-takarítasz-vásárolsz hetekig. A készülődés lehet az ünnep része. Lehet együtt készülődni és nem attól lesz tökéletes, hogy minden tökéletes, hanem attól, hogy együtt vagyunk.

alt

 

alt

Majdanics László polgármester úr ünnepi beszéde után Tiszalúcért Hűségdíjat adott át

Csordás Józsefnénak a községben végzett évtizedes munkájának elismerésére.

alt

A művelődési héáz énekkara karácsonyi dalokat énekelt.

alt

Az általános iskola 4.c osztálya karácsonyi jelenettel foglalta keretbe az ünnepséget.

alt

Az iskola énekkarának, furulyás és gitáros növendékeinek műsora következett.

alt

 

alt

Az általános iskola 2.c osztályának táncos produkcióját a tanodás gyermekek tánca követte.

alt

A Kaméleon MusicalSzínház növendékei karácsonyi dalokat énekeltek.

alt

 

alt

A 4.c osztályos gyerekek látványos árnyjátékkal zárták a község karácsonyi műsorát.

alt

A műsort követően a Dísz-téren Majdanics László polgármester úr és Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete beiglivel, forró teával és forralt borral kínálta a kedves vendégeinket.

 

 
« ElsőElőző12345678910KövetkezőUtolsó »

Oldal 1 / 21

Ki olvas minket

Oldalainkat 8 vendég böngészi

Szavazások

Milyen Tiszalúcon élni?
 

Hirdetés

Katt a képekre!